Nyhedsbrev April 2023

Kære havelejere
Foråret er startet og havesæsonen er i gang igen. Det har vi mange der har glædet
os og set frem til. Velkommen til forår og til nye og gamle haveejere. Her er en
forårshilsen med information til alle.
Haveleje
Husk betalingsfrist for (kontooverførsel er den 3. april) eller kontant betaling den
13. april på kontoret. For sen betaling vil medføre gebyrer.
Brandforsikring og adressefremvisning
Dokumentation kan mailes, fremsendes eller afleveres på kontoret senest den 11.
maj. Hvis vi ikke har modtaget oplysninger, vil det medføre gebyrer.
Kontoret
Kontoret er åbent fra den 13. april kl. 17.00. Der er man som sagt velkommen til at
komme og betale haveleje, trailerplads og medlemslotteri, eller komme og vise
brandforsikring og adresse. Du er selvfølgelig også velkommen, hvis du har andre
spørgsmål. Vi er der til din rådighed hver anden torsdag i lige uger hele sæsonen.
Torsdagsbaren.
Baren er igen åben fra den 13. april første åbningsdag er kl. 16.30 og resten af april
med. Frem til oktober er der åbent fra kl. 17.00 til 20.00. Der hænger en liste, hvor
du kan skrive dig på til barvagt. Du er også velkommen, hvis du vil lave en happening på
din barvagt, eller har lyst til at servere mad. Men skriv det på listen, så alle kan følge
med i hvad der sker. Som noget nyt kan man i år købe drikkekort. Det kommer
sammen med en stigning på enhedsprisen.
Biblioteket
Vores bibliotek som Ida står for, ligger som bekendt lige ved siden af kontoret. Hvis
du har bøger, du gerne vil donere, kan det gøres i kontortiden. Men ellers er der
åbent hele døgnet rundt til fri benyttelse.
Arbejdshold
Vi kan godt bruge flere hænder til at løfte de arrangementer, vi har i Granly. Du er
meget velkommen, hvis du har et par timer til overs.
Zalina fra have 503 er blevet Granlys festkoordinator. Hun tager gerne imod navne til
at hjælpe. Hvis du har lyst, kan du kontakte Zalina på hendes mail:
zalinaschram@gmail.com
Meddelelse fra havemanden
Foreningen har et rum på trailerpladsen, der er markeret, til brug af haveaffald.
Dette rum må kun bruges af foreningens havemand.
Haveaffaldet kommer fra foreningens fælles områder, som bliver passet af
havemanden. Rummet bliver ryddet og tømt, hver gange der er storskrald.
Skraldeordning
Så er det igen muligt at komme af med sit køkkenaffald fra den 1. april. Husk nu at
sortere korrekt ifølge sorteringsreglerne, så vi ikke får ekstraregninger. HUSK også,
det er ikke en skraldeplads og ingen lorteposer! Det hører til på genbrugspladsen.
Storskrald
Husk den 29. april, hvor I kan komme af med stort set alt, dog undtagen elektronik og
kemikalier. Hvis I er i tvivl om hvad der må afleveres, så vil der stå en og guide jer.
Hvis I er svagt gående eller af andre årsager ikke selv har mulighed for at aflevere
det på trailerpladsen, så kan I kontakte Mini fra have nr. 503 på tlf. nr. 2539 5426.
Han vil hjælpe jer med at få jeres storskrald ned på trailerpladsen.
Ekstraordinær generalforsamling
På den ordinære generalforsamling var der enstemmig tilslutning til, at bestyrelsen
skulle arbejde videre med sagen om installation af solceller på Granlysts tag. Det har
vi gjort og der vil blive indkaldt til en ekstraordinær generalforsamling den 23. maj kl.
19:00 i Garnlyst. Sæt allerede nu X i kalenderen, men invitationen og materialet
sendes først ud omkring 1. maj.
Mange forårshilsner fra bestyrelsen

HF Granly

H/F Granly er grundlagt 1951
– en haveforening med smukke haver, masser af glade havelejere, stort sammenhold og masser af aktiviteter.

Med venlig hilsen

Formanden

Favorit nyheder
Hurtig links