Om HF Granly

Velkommen til HF Granly

Her lidt info om vores forening.

Bestyrelsen kan træffes til kontortider, hvor alle havelejere altid er velkommen til, at komme og få
svar på små og store spørgsmål eller sende en mail på: mail@hfgranly.dk. Kontortiderne fremgår
af aktivitetskalenderen, som kan ses på hjemmesiden: www.hfgranly.dk eller i skabene ved
foreningshuset.


Der har igennem årene været tradition for afholdelse af torsdagsbar, pinsemorgen, fugleskydning,
børnedag, sommerfest, haveudtagning og storskrald.

Torsdagsbar.

Foreningshuset har i sæsonen åbent torsdage fra kl. 17.00 til kl. 20.00 med vores torsdagsbar. Der
kan købes øl, vin og vand og der er altid mulighed for en god snak med naboerne i vores forening.

Pinsemorgen.

Pinsemorgen er der tradition for vi alle mødes til fællesmorgenmad i foreningshuset.

Fugleskydning af afholdes ultimo juli måned.

Til fugleskydning er der tradition for, at havelejere køber et nummer, som giver adgang til at skyde
og at havelejerene køber lodder til dagen. Skytterne skyder på deres nummer i rækkefølge, de
skyder også på lodderne til de enkelte haver. Den skytte som skyder fuglen ned, har skudt på et
lod, og haven som har det lod er den nye fuglekonge/dronning.
Lodderne til havelejerne kommer bestyrelsen i ugerne op til rundt i haverne og sælger eller de kan
købes i torsdagsbaren. Lodderne kan købes til egen have. Skytterne køber lodder til at skyde på i
foreningshuset på selve dagen. Skytterne skyder på de solgte lodder og når fuglen bliver skudt
ned, er det det nummer der er skudt på, som vinder og havelejeren der har nummeret bliver
fuglekonge/dronning.
Når arrangementet starter, henter alle sidste års fuglekonge/dronning i dennes have og
fuglekongen/dronningen blive kørt i karet til foreningshuset fulgt af alle deltagerne til
fugleskydning. Sidste år fuglekonge/dronning skal skyde det første skud.

Til børnedagen bliver sidste års rævekonge/dronning hentet og kørt i karet fulgt af alle deltagerne
til foreningshuset. Der er der så indskrivning for alle børnene, som skal skyde. På børnedagen
skyder børnene og skytten, som skyder fuglen ned bliver foreningens nye rævekonge/dronning. Til
børnedagen er der tradition for aktiviteter for børnene, det kan være f.eks. være en hoppeborg el.
lign.

Begge dage er der opsat pølsevogn med salg af pølser, ribbenssandwich el. lign. Der er selvfølgelig
også mulighed for, at købe drikkevarer i baren.
Sommerfest.

Sommerfest

Granly plejer, at holde en sommerfest i august. Til sommerfesten spiser vi sammen og der er musik
til en dans eller to. Til sommerfesten bliver den nye fuglekonge/dronning ”kronet” med
overdragelse af skærfet fra sidste års fuglekonge/dronning.

Haveudtagning.

En gang årligt bliver der udtaget haver i kolonihaverne i Roskilde. I Granly kommer der besøg af
bestyrelsen fra en af de øvrige kolonihaver i Roskilde og Granly´s bestyrelse udtager haver i en af
de øvrige kolonihaver i Roskilde. Det er Roskilde Haveselskab, som beslutter hvem der skal udtage
i foreningerne. I Granly kan der udtages 4 have til præmie. Har du ikke lyst til at deltage i
haveudtagningen, kan du sende en mail til: mail@hfgranly.dk eller bruge den uskrevne regel, at
holde din havelåge lukket.

Storskrald.

3 – 4 gange i sæsonen er der storskrald. Foreningen bestiller containere, som bliver sat op ved den
store parkeringsplads ved indgangen til Granly. Der er alle havelejere velkommen til, at komme
med deres haveaffald.
Alle arrangementerne er baseret på frivilligt arbejde fra havelejerne, så har du lyst til at give en
hånd med, til hører bestyrelsen gerne fra dig.

Vedligeholdelse af din have.

Når du køber en have i HF Granly får du udleveret vedtægterne for Roskilde Haveselskab og HF
Granly. Der står en masse om, hvordan vi alle skal holde vores haver og regler hvis der skal bygges
ud eller nyt. 2 – 3 gange om året kommer bestyrelsen rundt i vores have. Der kigges på om
haverne er holdt, dvs. er der ukrudt, er hækken for høj eller er der andre ting som ikke er i orden,
vil du blive bedt om, at det skal ordnes.

I løbet af sæsonen sendes der nyhedsbreve til alle havelejerne i HF Granly. Der skrives der om
hvad der sker i vores forening, om de kommende aktiviteter og hvad der kan være af udfordringer
i foreningen. Nyhedsbrevene kan også ses på vores hjemmeside: www.hfgranly.dk.

HF Granly

H/F Granly er grundlagt 1951
– en haveforening med smukke haver, masser af glade havelejere, stort sammenhold og masser af aktiviteter.

Med venlig hilsen

Formanden

Favorit nyheder
Hurtig links