Nyhedsbrev Marts 2024

 

Kære havelejere

 

 

Vejret
Lige om lidt er det forår og haverne kalder på aktivitet. Vi er mange som glæder sig til at komme i gang igen.

 

Overnatning i kolonihavehusene
Husk, at det først er fra 28. marts (Skærtorsdag) vi må overnatte i husene. Vi må dog overnatte fra fredag til søndag.

Huller i vejene

FORS ønskede i december, at villakvarteret mellem os og motorvejen midlertidigt kunne ”låne” vores veje fordi Ensianvej skulle blokeres. Forudsætningen var, at beboerne skulle overholde fartgrænserne samt at de benyttede veje skulle reetableres fuldt ud. Det har knebet med begge dele. FORS har nu lovet at vejene bringes i orden i løbet af uge 10. Herefter er det igen op til hver af os at holde vores del af vejene.

Generalforsamling
På generalforsamlingen d.18. februar 24, blev Dean Heeno (have 208) genvalgt som formand Heidi og Rie valgte at trække sig, i stedet blev Evy Vejter (have 317) og Ulla Scheller (have 216) valgt ind i bestyrelsen.

Desuden blev Vibeke Poulsen (have 315) valgt som 1. suppleant og Rie Frederiksen (have 335) blev valgt som 2. suppleant. Lone og Finn blev igen valgt som revisorer og Jonas (have 316) som revisorsuppleant.

Vi havde lagt en masse lister i baren, hvor folk kunne skrive sig på som hjælpere til komne arrangementer. Nogle få skrev sig på listerne, men der er plads til flere. På vores mail modtager vi meget gerne flere.

Referatet udsendes snarest.

 

Fastelavn
Vi har lige afviklet vores traditionelle Fastelavnsfest. Bestyrelsen blev rost for et godt arrangement og der var fin stemning under hele festen. I bestyrelsen synes vi dog, at vi gerne ville have været nogle flere.

 

Haveleje

Husk at havelejen skal betales senest 3. april ved bankoverførsel eller 4. april ved kontant betaling på kontoret.
Opkrævningsbrev udsendes snarest.

 

Mange hilsner fra bestyrelsen.

HF Granly

H/F Granly er grundlagt 1951
– en haveforening med smukke haver, masser af glade havelejere, stort sammenhold og masser af aktiviteter.

Med venlig hilsen

Formanden

Favorit nyheder
Hurtig links