Nyhedsbrev Marts 2023

Kære havelejere

 

 

Vejret
Lige om lidt er det forår of haverne kalder på aktivitet. Vi er mange som glæder sig til at komme i gang igen.

 

Overnatning i kolonihavehusene
Husk, at det først er fra 1. april vi må overnatte i husene. Vi må dog overnatte fra fredag til søndag.

Huller i vejene

Der er stadigvæk mange huller i vores veje. Du skal huske at lappe hullerne foran din have. (også uden for sæsonen).

Generalforsamling
På generalforsamlingen den 12. februar 22, blev Erik genvalgt som Jonas valgte at trække sig, i stedet blev Maria Thomsen (311) valgt ind i bestyrelsen.

Desuden blev Evy (have 317) valgt som 1. suppleant og Ulla (have 216) blev valgt som 2. suppleant. Lone og Finn blev igen valgt som revisorer og Jonas (have 316) som revisorsuppleant.

Vi havde lagt en masse lister på baren, hvor folk kunne skrive sig på som hjælpere til komne arrangementer. Nogle få skrev sig på listerne, men der er plads til flere. På vores mail modtager vi meget gerne flere.

 

Fastelavn
Vi har lige afviklet vores traditionelle Fastelavnsfest. Bestyrelsen blev rost for et godt arrangement og der var fin stemning under hele festen. I bestyrelsen synes vi dog, at vi gerne ville have været nogle flere.

 

Haveleje

Husk at havelejen skal betales senest 3. april ved bankoverførsel eller 13. april ved kontant betaling på kontoret.

 

Mange hilsner fra bestyrelsen.

HF Granly

H/F Granly er grundlagt 1951
– en haveforening med smukke haver, masser af glade havelejere, stort sammenhold og masser af aktiviteter.

Med venlig hilsen

Formanden

Favorit nyheder
Hurtig links