Skal din have:

Sælges overdrages bortgives afvikles afsættes omsættes

Procedure ved salg af haver – gældende fra 2023. Opdateret 24. april 2023

1. Når en havelejer ønsker at sælge sin have skal vedkommende bestille en el-
attest. Herefter retter vedkommende henvendelse til bestyrelsen på mail.

2. Bestyrelsen sender en ”Obligatorisk ejererklæring” og ”Vil du sælge din have”
til havelejeren. Havelejeren udfyldeog returnerer dem i underskrevet stand til
bestyrelsen sammen med en elattest, som dokumenterer at el-installationen
er i orden. Bestyrelsen kontrollerer at bygninger er i overensstemmelse med
vedtægter og dokumenterer i sagen. Bestyrelsen kontrollerer også, om der er
tinglyst adkomst og evt. hæftelser.

3. Når bestyrelsen har kontrolleret at alt er i orden får havelejeren et OK, og
havelejeren kan rette henvendelse til Vurderingsudvalget på telefon
51420219 (mandage mellem kl. 18:00 og 20:00) og aftale tid for vurderingen.

4. Vurderingsudvalget vurderer hus og have og dokumenterer dette i en
vurderingsrapport.

5. Havelejeren henter vurderingsrapporten på kontoret i kontortiden. Her
gennemgås rapporten for havelejeren. Havelejeren betaler vurderingsgebyret
(½% af vurderingssummen dog min. 1500 kr.). Det aftales hvornår haven skal
annonceres, herunder hvornår der skal være åbent hus og sidste frist for at
melde interesse (annonceringen skal vare i min. 2 uger).

6. Haven annonceres via mail til alle på ventelisten.

7. Ved ”åbent hus” fremlægges vurderingsrapporten, så potentielle købere kan
gennemgå den.

8. De interesserede fra ventelisten listes. Den af disse med lavest nummer på
ventelisten får tilbudt at købe haven. Der aftales et møde mellem bestyrelsen,
sælger og køber hvor der skrives kontrakt. I denne mødebekræftelse
medsendes Kolonihaveforbundets ”Vejledning om køb og salg af
kolonihaver”.
Til de andre interesserede sendes mail om, hvor de står i rækkefølgen til den
aktuelle have.

9. Hvis ingen på ventelisten ønsker at købe haven overlades det til sælger at
finde en køber. Bestyrelsen vil bistå havelejeren i relevant omfang – herunder
annoncering på hjemmesiden. Når sælger finder en køber følges
nedenstående procedure på samme måde, som hvis det er en køber fra
ventelisten.

10. På mødet mellem bestyrelsen, sælger og køber sker følgende:
a. Kolonihaveforbundets standardkøbekontrakt udfyldes og gennemgås,
og slutter af med at alle 3 parter underskriver kontrakten. Herunder
aftales overtagelsesdagen.
Sælger betaler salgsgebyr på kr. 1000,-. Herefter kan sælger forlade
mødet.

b. Køber opkræves et indmeldelsesgebyr i haveforeningen – kr. 500.

c. Kolonihaveforbundets standardlejekontrakt udfyldes og underskrives af
bestyrelsen og køber.

d. Køber opfordres til at følge med på Granly’s hjemmeside og følgende udleveres og gennemgås overordnet:

i. Velkommen til Granly
ii. Vedtægter for Hf Granly
iii. Vedtægter for Roskilde Haveselskab
iv. KF’s standardlejevilkår
v. Hvem er hvem
vi. Den årlige aktivitetsoversigt
vii. Seneste nyhedsbrev
viii. Kort over Granly

e. Herudover gennemgås/gentages:

i. Husk at tilmelde el pr. overtagelsesdagen
ii. Husk at tegne brandforsikring
iii. Husk at lukke for vandet inden vinterens komme
iv. Byggeregler, etablering af samletank
v. P-plads i haven
vi. Bestyrelsens ukrudtsture
vii. Skraldeordningen
viii. Storskrald
ix. Vedligeholdelse af vejene
x. Leje af Granlyst
xi. Biblioteket

HF Granly

H/F Granly er grundlagt 1951
– en haveforening med smukke haver, masser af glade havelejere, stort sammenhold og masser af aktiviteter.

Med venlig hilsen

Formanden

Favorit nyheder
Hurtig links