Generalforsamling referat 2022

Referat for generalforsamling 12. februar 2022

 • a) Valg af dirigent og referent

  • Kay Boysen 215 blev valgt til dirigent.
   Zalina Rasmussen 503 blev valgt til referent
 • b) Valg af stemmetællere

  • Alice 323, Camilla 18, Rie 335
 • c) Bestyrelsens beretning for 2021 – medsendt sammen med indkaldelsen/dagsorden.

  • Kay Boysen fortalte bestyrelsen at den begrundelse som ligger bag de indkomne forslag, skal sendes med ud sammen med indkaldelsen. Bestyrelsen vil frem ad rette gøre dette
  • Godkendt,
 • d) Årsregnskab 2021 med revisionspåtegning – medsendt denne dagsorden.

  • Kassere Erik Døssing gennemgik regnskabet, og fortalte at budget 2022, vil blive forklaret senere på mødet.
  • Godkendt
 • e) Indkomne forslag

  • a. Fra have lejerne (det forudsættes at forslagsstillerne selv fremlægger og motiverer forslagene)

   i. Forslag fra Kay Boysen (215) om hækklipning

   ændring af vedtægternes §16 b pkt. 3
   Hækken mod vej klippes 2 gange årligt, 1. gang senest 1.
   juli og sidste gang senest 15. oktober
   5 stemmer imod.
   Godkendt

   ii. Forslag fra Jeannett Rasmussen (505) om rygepolitik

   Skal der være ryge forbud i Granlyst ved alle
   arrangementer
   30 nej, 27 ja, 3 blanke, 1 ugyldig
   Ingen ændring i forhold til rygepolitik

   iii. Forslag fra Zalina Schram Rasmussen(503) om

   nedsættelse af festudvalg.
   Udvalget skal være med til at fordele ALLE de frivillige
   poster som er nødvendige for at gennemføre vores
   arrangementer.
   Der stemmes om vi skal have festudvalg
   Vedtaget

  • b. Fra bestyrelsen

   i. Forslag om maximal bredde på hæk mod vej

   – tilføjelse til vedtægternes §16b pkt. 3

   Der er store problemer med at alle de store lastbiler, som
   dagligt kører gennem kolonien, de kan ikke passere uden
   at hækken flere steder rammer bilerne så de bliver ridset.
   Hækken mod vej max 30 cm bred, mod vej fra stammen
   50 ja, 3 blanke, 6 nej
   Vedtaget

   ii. Forslag om etablering af nye vejbump.

   Udgift anslået til
   79.000 kr. Beløbet er hensat i status og vil efter
   godkendelse blive flyttet til budgettet.
   Denios.dk/shop/easy-rider-vejbump-h-55-mm-genbrugtgummi-sort-med-gult-reflekterende-striber-b-1800-mm/
   Vedtaget

   iii. Forslag om renovering af kontoret.

   herunder udskiftning
   af møbler, anskaffelse af brandsikret skab til
   Foreningsarkivet, maling af lokalerne samt udskiftning af
   belysningen. Udgift anslået til 80.000 kr. Beløbet er
   hensat i status og vil efter godkendelse blive flyttet til
   budgettet.
   Bestyrelsen har svært ved at vurdere hvad det vil komme
   til at koste at renovere kontoret og udskift af inventar. Og
   fortæller at hvis ikke alle penge bliver brugt, vil der også
   være råd til noget fornyelse i Granlyst.
   Da det udkomne forslag kun omhandler vore kontor,
   stemmes der om det.
   30 ja, 32, nej, 1 ugyldig
   Forslag forkastet

 • f) Budget for det kommende år

  Erik Døssing gennemgår budgettet for 2022, hvor det fremkommer at
  der bliver en stigning på 150 kr. årligt i leje, da der ikke har været
  nogen stigning de sidste 3 år, og vi i den kommende sæson få en
  stigning for vores renovation. (Vi skal sortere vores affald mere, end
  vi tidligere har gjort)

  • Godkendt
 • g) Valg af formand (Dean Heeno er villig til genvalg)

  • Dean blev genvalgt
 • h) Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer (Heidi Myrup er villig til genvalg) og suppleanter

  Bestyrelsesmedlemmer: Heidi genvalgt, og Rie have 335
  Suppleanter: Maria have 311 blev valgt til 1. suppleant. Jim have
  303 valgt til 2. suppleant.

 • i) Valg af revisorer (Lone Petersen og Finn Jørgensen er villige til

  genvalg) samt valg af 1 revisorsuppleant
  Lone og Finn genvalgt,
  Revisorsuppleant: Kay Boysen 215

 • j) Valg af delegerede til Roskilde Haveselskabs ordinære

  repræsentantskabsmøde
  Generalforsamling til Roskilde Haveselskab finder sted d. 12 marts på
  håndværkeren. Man skal tilmelde sig hos bestyrelsen.
  Delegerede fra Granly er bestyrelsen, bestyrelsessuppleanter,
  revisorer og revisorsuppleant, i alt 10 med stemmeret

k) Eventuelt

 • Jeanet 505: ved håndsoprækning, skal der tælles både for, imod og
  blankt
 • Dean: Brandforsikring skal vises til bestyrelsen i starten af sæsonen,
  men vi skal også vise vores sundhedskort. Der er flere som ikke har
  bopæl i Roskilde kommune, som der kræves, for at have en have i
  Granly
 • Dean: Husk at 3 skal melde sig til festudvalget hos Zalina have 503
  (tlf. 20638565, mail: zalinaschram@gmail.com).Giv besked til Zalina
  elle skriv på de sedler der er lagt ud, hvis I har nogen poster som i
  plejer at have. Så skal der ikke findes frivillige til disse.
 • Svend 232: Spørger om der stadig skal være et vurderingsudvalg.
  Bestyrelsen siger at det skal der og evt. udskiftning ved frafald vil ske
  i løbet af året.
 • Erik Døssing kasser: Bestyrelsen undersøger løbende om der er nogle
  goder for vores kolonister.
  Eks. kan vi få et eftersyn af vore varmepumper for bare 850 kr. pr
  eftersyn. Bestyrelsen kigger fortsat efter flere gode priser som vi alle
  kan nyde godt af.
  Stevns El Service A/S
  Rødvigvej 7
  24212221
  renek@stevnselservice.dk
 • Alice 323: Har et lille ønske om amerikansk lotteri
 • Kennet 117. Overvågning over skraldepladsen
 • Bestyrelsen takker Dorte have 324 for at have været med i mange år.
  Og Heidi for at have trådt ind i bestyrelsen
  Zalina for at være referent.
  Kay Boysen for at være ordstyrer.
  Alle fik lidt at hygge sig med.
 • Der blev afslutningsvis trukket vore medlemslotteri.
  200.- til have 101, 500.- til have 320, 1000.- til have 511
  ————————————–
  Referent
  ————————————–
  Dirigent

HF Granly

H/F Granly er grundlagt 1951
– en haveforening med smukke haver, masser af glade havelejere, stort sammenhold og masser af aktiviteter.

Med venlig hilsen

Formanden

Favorit nyheder
Hurtig links