Nyhedsbrev Februar 2022

Kære havelejere

Vejret
Vi har her for nylig haft nogle kraftige storme. Vi vil opfordre dig til at tage en tur ud og se til dit hus, om alt stadigvæk står, som det skal.

Fastelavn
Vi vil lige minde alle om Fastelavn, som er den 27. februar 22. Vi håber at mange vil komme og slå på tønde og se alle de udklædte børn og voksne. Invitationen er sendt ud til alle. Ellers kan du se den på opslagstavlen ved indkørslen til Granly.

Huller i vejene
Der er stadigvæk mange huller i vores veje. Du skal huske at lappe hullerne foran din have. (også uden for sæsonen)

Generalforsamling
På generalforsamlingen den 12. februar 22, blev Dean genvalgt som formand, Heidi blev genvalgt, samt Rie (have 335) kom ind i bestyrelsen.
Desuden blev Maria (have 311) valgt som 1. suppleant og Jim (have 303) blev valgt som 2. suppleant. Lone og Finn blev igen valgt som revisorer og Kay Boysen (have 215) som revisorsuppleant.
Vi havde lagt en masse lister på baren, hvor folk kunne skrive sig på som hjælpere til komne arrangementer. Der var mange som skrev sig på -og mange tak for det.

Men vi kan godt bruge flere hænder og vil gerne opfordre alle, som er nye, eller passive vise (flaget) og tage del i denne dejlige forening/ arrangementer, du er en del af.
Du kan henvende dig til bestyrelsen på mail@hfgranly.dk
Du kan også møde op personligt i torsdagsbaren eller på kontoret, hvor der vil mulighed for at skrive sig på opsatte lister. De har begge første åbningsdag den
7. april 22.
Ja, sæsonen stå lige for døren og vi glæder og alle til den.
Brandforsikring og sundhedskort
Vi vil lige minde om en ændring, da vi i flere tilfælde har set at folk ikke melder tilbage, når de er flyttet. Vi har derfor lavet nogle nye tiltag. Alle kolonihaveejere skal fremover fremvise både brandforsikring og sundhedskort. Man skal som bekendt bo i Roskilde kommune for at eje en kolonihave i Granly.
Du kan scanne begge dele til mail@hfgranly.dk, eller du kan komme og besøge os på kontoret og fremvise det.

Haveleje
Husk at havelejen skal betales senest 1. April ved bankoverførsel eller 7. april ved kontant betaling på kontoret.

Mange hilsner fra bestyrelsen.

HF Granly

H/F Granly er grundlagt 1951
– en haveforening med smukke haver, masser af glade havelejere, stort sammenhold og masser af aktiviteter.

Med venlig hilsen

Formanden

Favorit nyheder
Hurtig links