Haver til salg

ventelistelegit

Følgende haver er for tiden udbudt til salg – se nærmere om pris i udhængsskabene ved indkørslen til H/F Granly eller ved foreningshuset midt i kolonien – i skabene findes også en oversigt over kolonien.