Byggeregler: Se vedtægter §15a, under love og regler