Bestyrelsen og udvalg

Bestyrelsen:
Formand:              Dean Heeno          have 208        mail@hfgranly.dk
Kasserer:               Erik Døssing         have 120         mail@hfgranly.dk
Næstformand:    Jonas Olsen           have 316

Bestyrelsesmedlemmer:                Bestyrelsessuppleanter:
Heidi Myrup      have 525

 

Vurderingsudvalg:

 Klaus Knudsen          have 408
 Tove Christensen      have 406
 Svend Degn                have 220
 Svend Hansen            have 232
 John Bruhn Jensen  have 321
 Alice Thunbo              have 323 (brug evt. Børge Gagatek tlf. 46 36 28 13).

Ønsker du at få din have vurderet, skal du kontakte vurderingsudvalget på tlf. 51 42 02 19 mandage mellem kl. 18 og 20. Inden du ringer skal du have anskaffet en attest på, at dine el- og evt. gas installationer er lovlige.

Vurdering koster ½% af vurderingssummen, dog mindst kr. 750,-.

Udlejning Granlyst: Maria Steffensen have 311 – send mail til mail@hfgranly.dk med dato for leje og telefonnummer, så kontakter Maria dig.
Se priser for udlejning på hjemmesiden under lejekontrakt

Mailadresse: mail@hfgranly.dk Hjemmeside: www.hfgranly.dk

Venlig hilsen
Bestyrelsen